Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

Gạch Thạch Bàn

GẠCH / THẠCH BÀN / Gạch Granite / SP Muối tiêu

Gạch Thạch Bàn 001 (Chống trượt)
Chủng loại: Gạch nền
Kích thước: 30 x 30 cm
Giá bán: 120,700 đ/m2Gạch Thạch Bàn 028 (Chống trượt)
Chủng loại: Gạch nền
Kích thước: 30 x 30 cm
Giá bán: 120,700 đ/m2Gạch Thạch Bàn 014 (Chống trượt)
Chủng loại: Gạch nền
Kích thước: 30 x 30 cm
Giá bán: 126,400 đ/m2


Gạch Thạch Bàn 036 (Chống trượt)
Chủng loại: Gạch nền
Kích thước: 30 x 30 cm
Giá bán: 126,400 đ/m2Gạch Thạch Bàn 010 (Chống trượt)
Chủng loại: Gạch nền
Kích thước: 30 x 30 cm
Giá bán: 149,500 đ/m2Gạch Thạch Bàn 043 (Chống trượt)
Chủng loại: Gạch nền
Kích thước: 30 x 30 cm
Giá bán: 149,500 đ/m2


Gạch Thạch Bàn 001 (Men)
Chủng loại: Gạch nền
Kích thước: 40 x 40 cm
Giá bán: 120,700 đ/m2Gạch Thạch Bàn 028 (Men)
Chủng loại: Gạch nền
Kích thước: 40 x 40 cm
Giá bán: 120,700 đ/m2Gạch Thạch Bàn 014 (Men)
Chủng loại: Gạch nền
Kích thước: 40 x 40 cm
Giá bán: 126,400 đ/m2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét